Základy domů, stavebních konstrukcí, benzínové pumpy, přečerpávací stanice, čistírny odpadních vod, kořenové čističky, skládky, regulace toků, hráze, aj.