Hydroizolace

Hydroizolacemi nazýváme taková opatření, která znemožňují vnikání vody ve všech možných skupenstvích do stavební konstrukce či objektu, tedy do vnitřních prostorů stavebního objektu, anebo v jakýchkoliv stavbách, ze stavebního objektu do vnějšího prostoru.

Na celkovou kvalitu celého zpracování izolačních služeb vůči objektu má velký vliv hlavně dobře vybraná hydroizolace.

Hydroizolační materiály zejména označujeme dle izolační hmoty, které mají být použity a tak je provedeno základní označení všech hydroizolačních výrobků na českém trhu. Ve valné většině se jedná o hmoty

  1. živičné – hydroizolace asfaltové a dehtové
  2. plastové a pryžové – hydroizolace syntetické
  3. polyetylenové a další hydroizolace – jílové hmoty skla a kovy

Mezi kvalitní české výrobky patří například polyetylenové fólie v rovném provedení a v tvarovaném provedení používané hlavně jako zemní hydroizolace. Pro ochranu izolačních fólií je vhodné použít geotextílie, které se umísťují jednostranně, nebo oboustranně a to na aplikovanou fólii.